top of page

סוד קסם של המטבח האתיופי

מיתוג לעסק המוכר תערובות תבלינים ייחודיים מהמטבח האתיופי
לוגו, תוויות למוצרים, מדבקות לשקיות וגרפיקה עבור פרסומים בפייסבוק. הלוגו משלב תבלינים מהמטבח האתיופי

bottom of page